Apartments for Sale in Pulikeshi Nagar Bangalore

Apartments in Pulikeshi Nagar Bangalore

Residential Apartment
sale

White Lotus Kalpavriksha

- Pulikeshi Nagar, Bangalore

3BHK

2132 sq.ft. - 3000 sq.ft.

Possession : Jun-2021

3.41 Cr - 4.8 Cr