Apartments for Sale in Akshaya Nagar Bangalore

Apartments in Akshaya Nagar Bangalore

Residential Apartment
sale

Shreshta Southern Star

- Akshaya Nagar, Bangalore

2BHK,3BHK

1040 sq.ft. - 1500 sq.ft.

Possession : Oct-2022

55 L - 79.32 L

Residential Apartment
sale

Sai Samraksha

- Akshaya Nagar, Bangalore

2BHK,3BHK

1040 sq.ft. - 1440 sq.ft.

Possession : Aug-2020

43.68 L - 60.48 L